O G Ł O S Z E N I E

ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.12.2019 r. 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUŹNIKI’’ WE WROCŁAWIU ZAWIADAMIA, ŻE BĘDĄ DOKONYWANE ODCZYTY WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.12.2019 R. GODZ. 23:59.

ODCZYTY BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNIE - obecność lokatorów nie jest konieczna.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SM (www.smkuzniki.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. nowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.45.2019.1276.XX.MK z dnia 12 grudnia 2019 r. od 01.01.2020 r. opłata (netto) będzie wynosić za:

Grupa taryfowa GW 1E do 31.12.2019 od 1.01.2020 X
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen Wysokość cen Wzrost w [%]
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 52892,70 59522,00 12,53%
rata miesięczna 4407,73 4960,17 12,53%
Cena ciepła zł/GJ 33,57 35,36 5,33%
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) zł/m3 11,71 12,23 4,44%
Załączniki:
Pobierz plik (Kogeneracja_Wroclaw 2020.pdf)Kogeneracja_Wroclaw 2020.pdf[ ]1016 kB

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. nowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-41.2019.134.XVII-DB z dnia 13 grudnia 2019 r. od 01.01.2020 r. opłata (netto) będzie wynosić za:

Stawki do 31.12.2019 r.             
Grupa taryfowa Stawka opłat za usługi przesyłowe (netto)
stała zmienna
zł/MW/rok rata miesięczna     zł/GJ
Z111A 45 989,16 3 832,43 13,52
Z121A 37 593,48 3 132,79 11,13
Stawki od 1.01.2020 r.
Grupa taryfowa Stawka opłat za usługi przesyłowe (netto)
stała zmienna
zł/MW/rok rata miesięczna     zł/GJ
Z111A 46 953,96 3 912,83 13,56
Z121A 37 859,76 3 154,98 11,28
Zmiana w procentach 01.2020/12.2019
Grupa taryfowa Stawka opłat za usługi przesyłowe [%]
stała zmienna
zł/MW/rok rata miesięczna     zł/GJ
Z111A 2,10% 2,10% 0,30%
Z121A 0,71% 0,71% 1,35%
Załączniki:
Pobierz plik (Fortum_power_and_Heat 2020.pdf)Fortum_power_and_Heat 2020.pdf[ ]1169 kB