Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że od 17 sierpnia 2020 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej, które utraciły ważność cech legalizacyjnych ( 5 lat). W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wymianę będzie wykonywała firma Apator Powogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez podwykonawcę firmę Hydro-DAR Daniel Sobieraj, Aleja Śliwowa 11B/1, 54-106 Wrocław.

 

Lp. Adres Data wymiany wodomierzy
1. Dźwirzyńska 2-4 17 sierpnia 2020 r.
2. Dźwirzyńska 6-8
3. Dźwirzyńska 10-12
4. Dźwirzyńska 14-18
5. Dźwirzyńska 20-22
6. Dźwirzyńska 24-28
7. Dźwirzyńska 30-32
8. Dźwirzyńska 34-38
9. Dźwirzyńska 40-44
10. Dźwirzyńska 5-7 18 sierpnia 2020 r.
11. Dźwirzyńska 9-13
12. Dźwirzyńska 15-19
13. Koszalińska 4-8
14. Koszalińska 10-16
15. Hermanowska 63-67 19 sierpnia 2020 r.
16. Hermanowska 69-71
17. Hermanowska 73-75
18. Hermanowska 77-79
19. Hermanowska 81-83
20. Hermanowska 85-87
21. Hermanowska 89-91
22. Majakowskiego 2-6 20 sierpnia 2020 r.
23. Majakowskiego 8-10
24. Majakowskiego 12-14
25. Majakowskiego 16-18
26. Majakowskiego 20-24
27. Majakowskiego 26-28 21 sierpnia 2020 r.
28. Majakowskiego 30-40
29. Majakowskiego 42-44
30. Dźwirzyńska 21
31. Sarbinowska 2-8
32. Sarbinowska 1-3 24 sierpnia 2020 r.
33. Sarbinowska 5-7
34. Sarbinowska 9-13
35. Sarbinowska 15-21 25 sierpnia 2020 r.
36. Sarbinowska 23-29 26 sierpnia 2020 r.
37. Sarbinowska 31-33 27 sierpnia 2020 r.
38. Sarbinowska 35-37
39. Sarbinowska 39-43
40. Sarbinowska 45-47 28 sierpnia 2020 r.
41. Sarbinowska 49-53

U W A G A !

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓW ZABAW W DOBIE COVID-19

 

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe (dotyczy to również opiekunów).

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m.

3. W przypadku zbyt dużej liczby przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny dziecka (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie - kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnym problemami zdrowotnymi.

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabaw.

8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu.

10. Zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje plac zabaw zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczenie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

 

Numer telefonu do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu 71 361 46 92

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. nowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.10.2020.1276.XX.MK z dnia 10 czerwca 2020 r.                              od 01.07.2020 r. opłata (netto) będzie wynosić za:

Grupa taryfowa GW 1E do 30.06.2020 od 1.07.2020  
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen Wysokość cen Wzrost w [%]
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 59522 66276,92 11,35%
rata miesięczna 4960,17 5 523,08 11,35%
Cena ciepła zł/GJ 35,36 39,28 11,09%
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) zł/m3 12,23 12,73 4,09%
Załączniki:
Pobierz plik (Kogener_Wroclaw.pdf)Taryfa Kogeneracja Wrocław [ ]1003 kB