Zarząd reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością spółdzielni, dokonuje on czynności prawnych w imieniu spółdzielni:

  • Prezes Zarządu - Kazimierz Janicki
  • Zastępca Prezesa - Krystian Wróbel