Osoby, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich odrębnej własności lokali i posiadają lokal w niżej wymienionych nieruchomościach, mogą w tym celu złożyć stosowny wniosek pobrany ze strony internetowej SM Kuźniki lub zgłosić się po niego do sekretariatu Spółdzielni. Warunkiem przeniesienia na odrębną własność lokalu jest uregulowanie wobec SM Kuźniki wszelkich zobowiazań. Bliższych informacji udziela seketariat Spółdzielni w godzinach pracy.

 

Lp. Nieruchomość
1.  Dźwirzyńska 2-4 
2.  Dźwirzyńska 5-7 
3.  Dźwirzyńska 6-8 
4.  Dźwirzyńska 9-13 
5.  Dźwirzyńska  10-12 
6.  Dźwirzyńska  14-18 
7.  Dźwirzyńska 15-19 
8.  Dźwirzyńska 20-22 
9.  Dźwirzyńska 21, Ma 42-44 
10.  Dźwirzyńska 24-26-28 
11.  Dźwirzyńska 30-32 
12.  Dźwirzyńska 34-38 
13.  Dźwirzyńska 40-44 
14.  Hermanowska 63-67 
15.  Hermanowska 69-71 
16.  Hermanowska 73-75  
17.  Hermanowska 77-79 
18.  Hermanowska 81-83 
19.  Hermanowska  85-87 
20.  Hermanowska 89-91
21.  Koszalińska 4-8 
22.  Koszalińska 10-16 
23.  Majakowskiego 2-6 
24.  Majakowskiego 8-10
25.  Majakowskiego 12-14
26.  Majakowskiego 16-18 
27.  Majakowskiego 20-24 
28.  Majakowskiego 26-28
29.  Sarbinowska 1-3 
30.  Sarbinowska 2-8 
31.  Sarbinowska 5-7 
32.  Sarbinowska 9-13 
33.  Sarbinowska 15-21 
34.  Sarbinowska 23-29
35.  Sarbinowska 31-33
36.  Sarbinowska 35-37 
37.  Sarbinowska 39-43 
38.  Sarbinowska 49-53