Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 23 poinformowała Spółdzielnię, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zagrożeniem COVID-19 od dnia 30.03.2020 r. do odwołania wstrzymane są wszystkie planowane podstawienia kontenerów do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, wynikające z harmonogramu.

W związku z powyższym prosimy nie wystawiać odpadów wielkogabarytowych pod osłony śmietnikowe ani na: zewnątrz budynków, klatki schodowe, korytarze piwniczne.

 

  • Dezynfekcja części wspólnych na klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu odbywa się z zastosowaniem specjalistycznych środków.

  • Wszystkie newralgiczne powierzchnie budynków są dezynfekowane przez pracowników firmy sprzatającej dwukrotnie w ciągu dnia (przyciski domofonów, uchwyty i klamki drzwi) i jednokrotnie  (pochwyty i poręcze).

Wrocław, 23.03.2020r

.

OGŁOSZENIE

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu informuje, iż w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, kontrola instalacji gazowej przewidziana na dzień 25.03.2020r. i 26.03.2020r. dla osób, które zostały zawiadomione pisemnie o dodatkowym przeglądzie, będzie przeprowadzona w innym terminie.

O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni w kolejnym OGŁOSZENIU.