Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast". Statut uchwalony przez Grupę Inicjatywną Osiedla "Kuźniki", został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej w dniu 31.12.1997 r. pod WSRKS 1089. W dniu 10 października 2001 roku na wniosek Spółdzielni został dokonany wpis w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045803.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" ma nadane następujące numery identyfikacyjne

  • REGON : 931127180
  • NIP: 894-23-29-224
  • KRS : 0000045803
  • ZUS NKP : 7032Z