Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dniach wolnych od pracy awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

1) Pogotowie ciepłownicze ( dotyczy tylko pracy węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.)  601 050 520    (całą dobę)

a) dla budynków przy ulicach:                                

 • Dźwirzyńskiej 2-4, 5-7, 6-8, 9-13, 14-18, 15-19, 20-22, 24-28, 30-32
 • Sarbinowskiej 1-3, 5-7, 9-13, 15-21, 31-33, 35-37, 39-43, 45-47
 • Majakowskiego 42-44

b) dla pozostały budynków   993   (całą dobę)

2) Pogotowie c.o., c.u.w., wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne:

 • tel.: 698 860 703; 723 236 032

Pozostałe telefony alarmowe:

 1. Pogotowie gazowe  992
 2. Pogotowie wodno-kanalizacyjne  994
 3. Pogotowie energetyczne  991
 4. Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna  71 340 20 71
 5. Dzielnicowy Osiedla „Kuźniki”  71 357 35 93, 601 703 195
 6. Strażnik Osiedla „Kuźniki”  600 908 505
 7. Policja  997 lub 112
 8. Straż Miejska  986
 9. Pogotowie Ratunkowe  999
 10. Straż Pożarna  998