WROCŁAW, DNIA 06.03.2024 r.

 

Brak wody

Majakowskiego 30 - 40

 

W związku z wymianą rury przyłącza wodociągowego zasilającego budynek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „KUŹNIKI” we Wrocławiu informuje Mieszkańców, że dnia 07.03.2024 r. (czwartek) w godz. od 10:00 do17:00 przewiduje się przerwę w dostawie wody.

 

Za niedogodności przepraszamy

                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E                                                                    

ul. Majakowskiego 30 - 40

W związku z awarią przyłącza wodociągowego zasilającego budynek przy ul. Majakowskiego 30-40 uprzejmie informujemy, że wznowienie dostawy wody nastąpi w dniu jutrzejszym to jest dnia 21.02.2024 r. po usunięciu miejscowej awarii. Wymiana całego przyłącza nastąpi po weryfikacji stanu technicznego i przygotowania frontu robót aby przerwa w dostawie wody była krótkotrwała i zapowiedziana wcześniej.

Informujemy, że tymczasowy dostęp do wody pitnej będzie dostępny z hydrantu p.poż. przy ul. Majakowskiego – na wprost bramy nr 42 po godz. 15.00.

Aktualizacja 20.02.2024 r. godz.17:46

Z uzyskanych informacji od Pogotowia MPWiK Wrocław - z uwagi na awarie dopiero druga zmiana udostępni pobór wody z hydrantu p.poż. zlokalizowanego przy ul. Majakowskiego 42 tj. po godzinie 19 ( o tej godz. rozpoczyna pracę druga zmiana)

 

Za niedogodności przepraszamy

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że dzień 02 stycznia 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników spółdzielni,

w zamian za dzień 06 stycznia 2024 r. (sobota).

Przypominamy, że zgodnie z zamieszczoną na klatkach schodowych informacją  o ważnych telefonach, awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

1. Pogotowie ciepłownicze (c.o., c.w.u.)

a) dla budynków przy ulicach:

Dźwirzyńskiej: 2-4, 5-7, 6-8, 9-13, 14-18, 15-19, 21, 20-22, 24-28, 30-32

Sarbinowskiej: 1-3, 5-7, 9-13, 15-21, 31-33, 35-37, 39-43, 45-47

tel. 601 050 520,

b) dla pozostałych budynków: tel. 993

2. Pogotowie wod.-kan., gazowe i elektryczne: tel.  698 860 703, 723 236 032