ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUŹNIKI’’ WE WROCŁAWIU ZAWIADAMIA, ŻE BĘDĄ DOKONYWANE ODCZYTY WODOMIERZY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU GODZ. 23.59.

ODCZYTY BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNIE – obecność lokatorów nie jest konieczna.

INFORMUJEMY, ŻE LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.smkuzniki.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Szanowni Państwo !


Zarząd SM „Kuźniki” we Wrocławiu zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyboru formy dostępu do terenów ograniczonych szlabanami w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu (naklejka TAG/autoryzowany numer telefonu). Prosimy o złożenie poniższej karty zgłoszenia w siedzibie Spółdzielni (skrzynka podawcza w drzwiach wejściowych). W celu przyśpieszenia procedury wydawania naklejek prosimy o dołączenie do wniosku potwierdzenia w formie papierowej wpłaty w wysokości 10,00 zł x liczba wnioskowanych naklejek TAG na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 . Ilość wnioskowanych naklejek TAG i aktywowanych numerów telefonów nie może być większa od liczby osób pełnoletnich zgłoszonych do zamieszkania we wskazanym lokalu. Z „Regulaminem korzystania ze szlabanów zabezpieczających wjazd na teren SM „Kuźniki” przy ul. Sarbinowskiej 1-3,.. Dźwirzyńskiej 2-4, .. we Wrocławiu" można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smkuzniki.pl lub w biurze Spółdzielni. Nr telefonów poszczególnych szlabanów: szlaban nr 2 (Dźwirzyńska 12) 791 894 702, szlaban nr 3 (Dźwirzyńska 44) 791 894 714, szlaban nr 4 (Sarbinowska 6) 791 894 811, szlaban nr 6 (Dźwirzyńska 4) 791 894 825.
W dniach 10; 15; 17.12.2020 r. i 7.01.2021 r. w sprawie przyjmowania wniosków i wydawania naklejek TAG będzie pełniony dyżur w Spółdzielni w godz. 8-18.

 

 Uwaga !
W celu ograniczenia zagrożenia wynikającego z epidemii koronawirusa, zachowujemy reżim sanitarny - DDM czyli dezynfekcja - dystans (2 metrów pomiędzy osobami oczekującymi - max. 5 osób) – maseczka. Ponadto należy zabrać ze sobą własny długopis.

Kondolencje 2