Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych przetargów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wyniki przetargów nieograniczonych:

1. Przetarg z dnia 30.07.2019r. na realizację zadania pod nazwą:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,

placów zabaw oraz dróg w zasobie SM „Kuźniki” we Wrocławiu”

wygrała firma:

Dariusz Witkiewicz Zakład Usług Inwestycyjno – Budowlanych

ul. Chocimska 5/4

51-200 Wrocław

2. Przetarg z dnia 30.07.2019r. na realizację zadania pod nazwą:

Wymiana grzejników w częściach wspólnych w 20 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu”

wygrała firma:

Nadol – Gaz” Mateusz Nadolny

ul. Wierzbowa 10/1

64-100 Leszno

3. Przetarg z dnia 30.07.2019r na realizację zadania pod nazwą:

Wykonanie remontu odcinka ciągu pieszego przy ul. Sarbinowskiej we Wrocławiu”

wygrała firma:

Daniel Janaszak „FOR-TECH” Roboty Drogowe i Teletechniczne

ul. Krzemieniecka 129 A/13

54-613 Wrocław

 

4. Przetarg z dnia 30.07.2019r na realizację zadania pod nazwą:

Konserwacja i usuwanie awarii na instalacjach sanitarnych i elektrycznych wraz z świadczeniem usług pogotowia w 40 budynkach mieszkalnych i sieciach zewnętrznych należących do zasobów SM "Kuźniki" we Wrocławiu.”

wygrała firma:

      Alba Facility Management Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław