Ogłoszenie o wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wynik przetargu nieograniczonego z dnia 27.08.2019r. na realizację zadania pod nazwą:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ciągów pieszo – jezdnych

i chodników w zasobach Spółdzielni”

Przetarg na wyżej wymienione zadanie wygrała:

Spółdzielnia Pracy AGROBUD

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław