WROCŁAW, 28.05.2018 R.

O G Ł O S Z E N I E

ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.05.2018 R.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUŹNIKI’’ WE WROCŁAWIU ZAWIADAMIA, ŻE W DNIACH 01.06.2018R. W GODZINACH od 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 19.00 oraz 04.06.2018 R. W GODZINACH od 9.00 do 12.00 PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI BĘDĄ DOKONYWALI ODCZYTÓW STANÓW WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH, W KTÓRYCH WODOMIERZE NIE BYŁY WYMIENIONE od 2014 R.

Obecność lokatorów jest obowiązkowa.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W LOKALACH Z WODOMIERZAMI POSIADAJĄCYMI NAKŁADKI RADIOWE NA DZIEŃ 31.05.2018 R., GODZ. 23.59. BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNE ODCZYTY. LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SM (www.smkuzniki.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni.