Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje bieżącą działalność zarządu i poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielni, a także uchwala plany gospodarcze i programy działalności spółdzielni, akceptuje skład organizacyjny spółdzielni, orzeka o nabywaniu nieruchomości:

  • Przewodnicząca RN - Elwira Żakowicz
  • Zastępca Przewodniczącego RN - Stanisław Grocholski
  • Sekretarz RN - Zdzisław Lota
  • Członkowie RN: Ryszard Jabłoński, Elżbieta Plechawska, Danuta Wardęga
  • Komisja Rewizyjna RN: Ryszard Jabłoński, Elżbieta Plechawska, Danuta Wardęga
  • Komisja GZM RN: Stanisław Grocholski, Zdzisław Lota
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17:30.
Osoby zainteresowane spotkaniem z członkami Rady Nadzorczej, proszeni są o uzgodnienie terminu spotkania na co najmniej dzień wcześniej, za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni