Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu
we Wrocławiu przy ulicy Majakowskiego 32/1A, o pow. użytkowej 59,04 m2,
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 2 przedpokoje i schowek), w przyziemiu czteropiętrowego budynku wielorodzinnego.
Cena wywoławcza 232 100,00 zł.
Kwota wadium 23 210,00 zł.
Wysokość postąpienia 2 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2019 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 do dnia 29.07.2019 r.(data wpływu).
Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do złożenia przed przetargiem, pisemnego oświadczenia, o akceptacji postanowień Regulaminu przetargu na sprzedaż lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smkuzniki.pl lub w siedzibie Spółdzielni. Całość opłat notarialnych oraz koszty związane z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu w części przypadającej na dany lokal ponosi nabywca. Termin oględzin lokalu i wglądu w dokumenty, ustalany jest indywidualnie w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod nr telefonu 71 357 61 60 wew. 35.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.