Serdecznie zapraszamy na stronę Spółdzielni Mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że przejrzystość, funkcjonalność i łatwość dostępu do bieżących informacji i komunikatów ułatwi Państwu zapoznanie się z najważniejszymi informacjami związanymi z bieżącą działalnością spółdzielni.

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Statut uchwalony przez Grupę Inicjatywną Osiedla "Kuźniki"

KOMUNIKAT POLICJI

Dotyczy oszustw na tzw. legendę

GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram mycia klatek.

Zakres utrzymania czystości

PRACA

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w SM

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Walne Zgromdzenie,

Rada Nadzorcza, Zarząd

STATUT

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej