Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wynik z przetargu nieograniczonego z dnia 29.05.2024 r. na realizację zadania pod nazwą:

„Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, placów zabaw oraz dróg w zasobie S.M. „Kuźniki”  we Wrocławiu”

wygrał:

PROJEKT Beata Biernacka

ul. Obornicka 77E/2A

51-114 Wrocław