Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60
www. smkuzniki.pl

 

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy :„Legalizacja 36 szt. ciepłomierzy Kamstrup M602 UF54 zainstalowanych w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu”.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°° - 13°° lub otrzymać na wskazany e-mail.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A w Wrocławiu w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 8:30.
4. Wysokość wadium : 1 000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.