Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60   www. smkuzniki.pl

 

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy : Remont instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (piony) w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu w następujących budynkach przy ulicy: Dźwirzyńskiej 10, 12, Dźwirzyńskiej 21, Majakowskiego 42, 44, Hermanowskiej 77, 79, Koszalińskiej 4, 6, Koszalińskiej 10,12, 14, 16, Sarbinowskiej 15, 17, 19, 21, Sarbinowskiej 23, 25, 27, 29.
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°° - 13°° lub otrzymać na wskazany e-mail.

      3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A

          we Wrocławiu w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godz. 8:30

  1. Wysokość wadium : 26 000,00 zł.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.