Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60    

www. smkuzniki.pl

     1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy realizacji zadania pod nazwą: „Remont 8 szt.

         posadzek balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Kuźniki” we Wrocławiu”.

  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°° - 13°° lub otrzymać na wskazany e-mail.

     3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy

         ul. Majakowskiego 40/1A w Wrocławiu w terminie do dnia 02.06.2021 r. do godz. 8:30

      4. Wysokość wadium – 2 000,00 zł.

       5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2021 r. w siedzibie Spółdzielni - o godz. 9:00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie

postępowania przetargowego.