Ogłoszenie o wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wynik przetargu nieograniczonego z dnia 25.03.2021 r. na realizację zadania pod nazwą:

Koszenie trawy wraz z przycięciem żywopłotów na terenie zasobów SM „Kuźniki” we Wrocławiu.”

 

Przetarg na wyżej wymienione zadanie wygrała firma:

                                               

Inter Grado s.c. Daniel Radecki Martyna Radecka

ul. Balonowa 39/10

52-129 Wrocław