Ogłoszenie o wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wynik przetargu nieograniczonego z dnia 25.03.2021 r. na realizację zadania pod nazwą:

Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych w zasobach SM „Kuźniki”we Wrocławiu”

 

Przetarg na wyżej wymienione zadanie wygrało:

                                               

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eurosystem” Sylwia Witkowska – Jankowska

ul. Odrodzenia Polski 13 A

51-248 Wrocław