Ogłoszenie o wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wynik przetargu nieograniczonego z dnia 25.03.2021 r. na realizację zadania pod nazwą:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, placów zabaw oraz dróg w zasobie SM „Kuźniki” we Wrocławiu”

 

Przetarg na wyżej wymienione zadanie wygrał:

                                               

Zakład Usług Inwestycyjno – Budowlanych Dariusz Witkiewicz

ul. Chocimska 5/4

51-200 Wrocław