Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A ogłasza wyniki z przetargu nieograniczonego z dnia 20.08.2020 r. na realizację zadania pod nazwą:

Rozbiórka 4 szt. starych osłon śmietnikowych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz ułożenie kostki brukowej pod nowe wiaty w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu.”

wygrało:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o.

ul. Ludwika Solskiego 4A/6

52-416 Wrocław