Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy - "Czyszczenie z korozji biologicznej wraz z malowaniem farbą silikatową/silikonową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dźwirzyńskiej 15 – 19 we Wrocławiu".
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 7°° - 13°° po wpłaceniu na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 opłaty w wys. 61,50 zł brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A            w Wrocławiu w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godz.8:30.
4. Wysokość wadium wynosi : 3 000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
postępowania przetargowego.