Miejsce podstawienia kontenerów przy n/w osłonach śmietnikowych Terminy podstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe w miejscach podanych obok w 2018 r.
Adres Data
Dźwirzyńska 4
Dźwirzyńska 13
Dźwirzyńska 24
Dźwirzyńska 32
Sarbinowska 23
Sarbinowska 39
Sarbinowska 47
Hermanowska 63
Hermanowska 75
Majakowskiego 24
Koszalińska 8
19 stycznia 2018
23 lutego 2018
16 marca 2018
20 kwietnia 2018
18 maja 2018
22 czerwa 2018
20 lipca 2018
17 sierpnia 2018
21 września 2018
19 października 2018
23 listopada 2018
21 grudnia 2018

Uwaga !!!

Mieszkańcu, jeśli masz do wyrzucenia odpady wielkogabarytowe, możesz je wyrzucić do specjalnie w tym celu ustawionych kontenerów.

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera wynosi 3 dni, natomiast w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.