Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu uprzejmie informuję, że w dniach 27.12.2013 - 7.01.2014 r. będzie dokonywać odczytów stanów wodomierzy w trzech terminach. Prosimy o udostępnienie lokali w następujących dniach :

 

Załączniki:
Pobierz plik (Termin odczytów wodomierzy.pdf)Harmonogram odczytów wodomierzy[ ]46 kB

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-43/2013/134/XII-A/AŁ z dnia 28 listopada 2013 r. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza od 1.01.2014 r. nową TARYFA DLA CIEPŁA.

Załączniki:
Pobierz plik (Taryfa fortum.pdf)Taryfa dla ciepła - Fortum[ ]472 kB

Decyzją Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r.,  Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wprowadza nowe TARYFA DLA CIEPŁA.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Taryfa 2013 - 1.X.2013.pdf)Taryfa 2013 Kogeneracja[ ]293 kB