13 czerwca 2024 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024.

Dzięki niej cena prądu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców przed podwyżkami. Cena energii elektrycznej całodobowa do 30 czerwca 2024 r. wynosiła 0,4147 zł/kWh a od 1 lipca 2024 r. wynosi 0,6270 zł/kWh tj. wzrost o 51,2 %.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców tj. 0,6930 zł/kWh dla odbiorców z Grup 1-5, którzy złożyli Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - miedzy innymi spółdzielnie mieszkaniowe.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.