Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę MPWiK S.A. we Wrocławiu, która będzie obowiązywała  przez najbliższe 3 lata. Dotychczas mieszkańcy gospodarstw domowych za jeden metr sześcienny wody i ścieków łącznie płacili 10 zł 92 gr netto ( 11 zł 80 gr brutto) 

Po podwyżce od 6 lipca 2024 r. ta kwota wzrosła do 13 zł 05 gr netto ( 14 zł 10 gr brutto) tj.  wzrost o 19,5 %.

Nowa taryfy za wodę i ścieki, obowiązuje od dnia 6 lipca 2024 r.:

x

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

stawka VAT:

stawka VAT:

stawka VAT:

8%

8%

8%

Cena wody (zł /m3)

6,10

6,59

6,35

6,86

6,53

7,05

Cena ścieków (zł /m3)

6,95

7,51

7,21

7,79

7,36

7,95

Cena łączna (woda+ścieki) (zł /m3)

13,05

14,10

13,56

14,65

13,89

15,00