O G Ł O S Z E N I E

ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.12.2019 r. 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUŹNIKI’’ WE WROCŁAWIU ZAWIADAMIA, ŻE BĘDĄ DOKONYWANE ODCZYTY WODOMIERZY NA DZIEŃ 31.12.2019 R. GODZ. 23:59.

ODCZYTY BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNIE - obecność lokatorów nie jest konieczna.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SM (www.smkuzniki.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni.