Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "FLORIAN"  od dnia 07.11.2019r. rozpocznie roczny przegląd przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni zgodnie z załączonym Harmonogramem.

Ogłoszenia ze szczegółowym terminem przeglądów będą wywieszane na bramach budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań celem dokonania obowiązkowej kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.