Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach od 21 października 2019 r.             do 29 listopada 2019r. będzie wykonywany przegląd instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Ogłoszenia ze szczegółowym terminem przeglądów będą wywieszane na bramach budynków z tygodniowym wyprzedzeniem.

Roczny przegląd instalacji gazowej wykonuje firma ALBA Facility Management Sp. z o.o.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań celem dokonania obowiązkowej kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.