W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOKONANIA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZA OKRES OD 1.01.2017 DO 30.06.2017 R. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUŹNIKI’’ WE WROCŁAWIU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PODANIE STANÓW WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z LOKALI MIESZKALNYCH, W KTÓRYCH WODOMIERZE NIE BYŁY WYMIENIONE od 2014 R.

 

ODCZYTY WSKAZAŃ WODOMIERZY NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SPÓŁDZIELNI DO DNIA 7 LIPCA 2017 ROKU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W LOKALACH Z WODOMIERZAMI POSIADAJĄCYMI NAKŁADKI RADIOWE NA DZIEŃ 30.06.2017 R., GODZ. 23.59. BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNE ODCZYTY. LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3, 11 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smkuzniki.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.