Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje bieżącą działalność zarządu i poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielni, a także uchwala plany gospodarcze i programy działalności spółdzielni, akceptuje skład organizacyjny spółdzielni, orzeka o nabywaniu nieruchomości:

  • Przewodniczący RN - Michał Ludas
  • Zastępca Przewodniczącego RN - Mateusz Królewicz
  • Sekretarz RN - Edyta Borysewicz-Turczańska,
  • Członkowie RN: Aleksandra Hekert, Anna Wajsen, Stanisław Grocholski, Ryszard Jabłoński
  • Komisja Rewizyjna RN:Edyta Borysewicz-Turczańska, Mateusz Królewicz, Michał Ludas
  • Komisja GZM RN: Stanisław Grocholski, Anna Wajsen, Ryszard Jabłoński
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.
Osoby zainteresowane spotkaniem z członkami Rady Nadzorczej, proszeni są o uzgodnienie terminu spotkania na co najmniej dzień wcześniej, za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni