Jesteś tutaj: Strona główna
  • SM kuzmiki 13.jpg
  • SM kuzniki 11.jpg
  • SM kuzniki 12.jpg
  • sm_kuzniki1.jpg
  • sm_kuzniki2.jpg
  • sm_kuzniki3.jpg
  • sm_kuzniki5.jpg
  • sm_kuzniki6.jpg

Strona główna

Wymiana wodomierzy

WYMIANA WODOMIERZY !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2014 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej, które utraciły ważność cech legalizacyjnych ( 5 lat). W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wymianę będzie wykonywała firma Apator Powogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez podwykonawcę firmę Wrogaz z siedzibą przy ul. Opolskiej 195, we Wrocławiu.

Zgodnie z § 2 pkt 4 Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu, koszty opomiarowania lokalu (instalacja nowego wodomierza, naprawa, legalizacja, wymiana uszkodzonego) ponosi Użytkownik lokalu a prace z tym związane wykonuje firma specjalistyczna wyłoniona przez Spółdzielnię. Wodomierze montowane w danym budynku są tego samego typu i o takich samych parametrach.

Koszty wymiany i pierwotnego montażu wodomierzy przedstawiają się następująco:

I. Wymiana wodomierza DN 15 w lokalu :

- mieszkalnym wynosi: 45,36 zł/szt.,

- użytkowych wynosi: 51,66 zł/szt.

II. Pierwotny montaż wodomierza DN 15 wraz z zaworem odcinającym w lokalu:
- mieszkalnym wynosi: 160,92 zł./szt.,

- użytkowym wynosi: 183,27 zł./szt.

Cena odsprzedaży starego wodomierza wynosi 3,07 zł./szt.

Właściciele lokali, którzy zdadzą stare wodomierze pracownikom firmy montującej wodomierze, koszt wymiany wodomierza zostanie pomniejszony o kwotę 3,07 zł/szt.

Ponadto wraz z wymianą wodomierzy zostanie zamontowana nakładka radiowa Smart Top, zbudowana na bazie nowoczesnego układu mikroprocesorowego, która służy do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wodomierzy Smart. Rozwiązanie to pozwoli na zbilansowanie zużycia wody oraz zwolni Państwa z konieczności podawania stanów odczytów wodomierzy lub udostępniania lokalu w celu dokonania odczytów stanów wodomierzy przez pracowników spółdzielni. Za ww. wymianę wodomierzy lub pierwotny montaż, zostaniecie Państwo obciążeni po wykonaniu usługi przez spółdzielnię. Pracownicy wykonujący wymianę nie są upoważnieni do pobierania jakichkolwiek opłat.

Nowe wodomierze objęte są 5 -letnią gwarancją.

(Według Zał. nr 6, Tab. nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. Nr 5, poz. 29, okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.)

Terminy wymiany wodomierzy: 

Lp. Adres Nr Data Godziny
1. Dźwirzyńska 2, 4, 5 ,7 1 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
2. Dźwirzyńska 6, 8,  9, 11, 13 2 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
3. Dźwirzyńska 10,  12, 14, 16 4 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
4. Dźwirzyńska 15, 17, 19 7 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
5. Dźwirzyńska 18, 21 8 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
6. Dźwirzyńska 20, 22 9 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
7. Dźwirzyńska 28, 30 10 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
8. Dźwirzyńska 24, 26 11 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
9. Dźwirzyńska 32, 34, 36, 38 14 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
10. Dźwirzyńska 40, 42, 44 15 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
11. Hermanowska 63, 65, 67 16 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
12. Hermanowska 69, 71, 73 17 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
13. Hermanowska 75, 77 18 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
14. Hermanowska 79, 81 ,83, 85 21 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
15. Hermanowska 87, 89, 91 22 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
16. Koszalińska 4, 6, 8,10 23 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
17. Koszalińska
Majakowskiego
12, 14, 16
    42
24 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
18. Majakowskiego 44,2 25 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
19. Majakowskiego 4,6,8 28 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
20. Majakowskiego 10,12,14 29 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
21. Majakowskiego 16,18,20 30 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
22. Majakowskiego 22,24,26 31 lipca 2014 r. 9.00-   17.00
23. Majakowskiego 28, 30,32 1 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
24. Majakowskiego 38,4O 4 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
25. Sarbinowska 1,3 5 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
26. Sarbinowska 2,4 6 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
27. Sarbinowska 6 7 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
28. Sarbinowska 5,8 8 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
29. Sarbinowska 7 11 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
30. Sarbinowska 9,11 12 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
31. Sarbinowska 13,15 13 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
32. Sarbinowska 17,19 14 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
33. Sarbinowska 21 18 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
34. Sarbinowska 25,27 19 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
35. Sarbinowska 29,31,33 20 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
36. Sarbinowska 35,37 21 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
37. Sarbinowska 39,41 22 sierpnia 2014r. 9.00-   17.00
38. Sarbinowska 43, 45, 47 25 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
39. Sarbinowska 49, 51, 53 26 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
40. Sarbinowska 21,23 27 sierpnia 2014 r. 9.00-   17.00
Początek strony