Jesteś tutaj: Strona główna
 • SM kuzmiki 13.jpg
 • SM kuzniki 11.jpg
 • SM kuzniki 12.jpg
 • sm_kuzniki1.jpg
 • sm_kuzniki2.jpg
 • sm_kuzniki3.jpg
 • sm_kuzniki5.jpg
 • sm_kuzniki6.jpg

Strona główna

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 27.05.2017 r.

                                                                                       Wrocław, dnia 25.04.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie § 31 ust. 1 oraz § 59 ust. 1 pkt 7 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu zwołuje na dzień 27 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w Szkole Podstawowej Nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu o godz. 900.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ,,Kuźniki’’.
 3. Wybór Prezydium zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2017 – 2020, podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie :
  1. Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” za rok 2016,
  2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
  3. Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2016 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016,
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2016 r.,
  4. Przeznaczenia dodatniego wyniku z działalności gospodarczej za 2016 r.,
  5. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Przedstawienie informacji o przebiegu prac związanych z wyodrębnieniem lokali na odrębną własność.
 12. Sprawozdanie Komisji :
  1. Wnioskowej,
  2. Skrutacyjno-Wyborczej.
 13. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu od dnia 05.05.2017 r. zostaną wyłożone do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni wszystkie materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, z którymi każdy Członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Uwaga:

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W celach formalnych należy zabrać ze sobą dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

                                                                                  

Odczyty stanów wodomierzy ciepłej wody na dzień 30.04.2017r.

                                                                                                             WROCŁAW, 25.04.2017 R.

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KUŹNIKI" WE WROCŁAWIU ZAWIADAMIA, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWEK ZA PODGRZANIE WODY OD 1.05.2017R.(ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 18/04/2017 Z DNIA 20.04.2017R.) W DNIU 04.05.2017R. W GODZINACH od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00 PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI BĘDĄ DOKONYWALI ODCZYTÓW STANÓW WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, W KTÓRYCH WODOMIERZE NIE BYŁY WYMIENIONE W 2014r., 2015r. i 2016r.

Obecność lokatorów jest obowiązkowa.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W LOKALACH Z WODOMIERZAMI POSIADAJĄCYMI NAKŁADKI RADIOWE NA DZIEŃ 30.04.2017 R., GODZ. 23.59. BĘDĄ DOKONYWANE ZDALNE ODCZYTY. LOKATORZY MOGĄ W TYM DNIU DOKONAĆ ODCZYTU KONTROLNEGO URZĄDZEŃ.

Podstawa prawna §5, p. 3, 11 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” we Wrocławiu nr 51/2013 z dnia 28.11.2013 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smkuzniki.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

SM "Kuźniki" zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń biurowych

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu poszukuje osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych. Praca na umowę zlecenie w godzinach popołudniowych. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Podanie wraz z CV należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Go to top