Jesteś tutaj: Strona główna
  • SM kuzmiki 13.jpg
  • SM kuzniki 11.jpg
  • SM kuzniki 12.jpg
  • sm_kuzniki1.jpg
  • sm_kuzniki2.jpg
  • sm_kuzniki3.jpg
  • sm_kuzniki5.jpg
  • sm_kuzniki6.jpg

Strona główna

Przetarg na wybór wykonawcy okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, placów zabaw oraz dróg

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

 

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, placów zabaw oraz dróg w zasobach Spółdzielni.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni

codziennie w godz. 8°° - 13°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP

3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 49,20 zł brutto.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A w Wrocławiu w terminie do dnia 10.08.2016 r. do godz. 8°°.

4. Wysokość wadium : 500,00 zł

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu przy ul. Hermanowskiej 75/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60


Ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu
we Wrocławiu przy ulicy: Hermanowskiej 75/19, o pow. użytkowej 48,67 m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i 2 przedpokoje), IV piętro, piwnica o pow. 1,99 m2.
Cena wywoławcza 164 900,00 zł.
Kwota wadium 16 490,00 zł.
Wysokość postąpienia 1000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 10:00.

Wadium z określeniem lokalu, należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 do dnia 17.08.2016 r.(data wpływu). Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokali mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą do dnia 17.08.2016 r. do godz. 14:00 gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do złożenia przed przetargiem, pisemnego oświadczenia, o akceptacji postanowień Regulaminu przetargu na sprzedaż lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smkuzniki.pl lub w siedzibie Spółdzielni. Całość opłat notarialnych oraz koszty związane z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu w części przypadającej na dany lokal ponosi nabywca. Termin oględzin lokalu i wglądu w dokumenty, ustalany jest indywidualnie w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod nr telefonu 71 357 61 60 wew. 31 i 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin przetargu na sprzedaż lokali(1).pdf)Regulamin przetargu na sprzedaż lokali[ ]490 kB
Go to top