Serdecznie zapraszamy na stronę spółdzielni mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że przejrzystość, funkcjonalność i łatwość dostępu do bieżących informacji i komunikatów ułatwi państwu zapoznanie się z najważniejszymi informacjami związanymi z bieżącą działalnością spółdzielni.

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Spóldzielnia zarejestrowany w dniu 31.12.1997

WODOMIERZE

Harmonogram odczytu wodomierzy mieszkaniowych

GOSPODARKA ODPODAMI

Harmonogram mycia klatek.

Zakres utrzymania czystości

PRACA

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w SM

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Walne Zgromdzenie,

Rada Nadzorcza, Zarząd

STATUT

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej