Jesteś tutaj: Strona główna
  • SM kuzmiki 13.jpg
  • SM kuzniki 11.jpg
  • SM kuzniki 12.jpg
  • sm_kuzniki1.jpg
  • sm_kuzniki2.jpg
  • sm_kuzniki3.jpg
  • sm_kuzniki5.jpg
  • sm_kuzniki6.jpg

Strona główna

Przetarg na konserwację i usuwanie awarii na instalacjach sanitarnych i elektrycznych wraz z świadczeniem usług pogotowia w 40 budynkach mieszkalnych i sieciach zewnętrznych należących do zasobów SM „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60   

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na świadczenie usług : „Konserwacji  i usuwania awarii na instalacjach sanitarnych i elektrycznych wraz z świadczeniem usług pogotowia w 40 budynkach mieszkalnych i sieciach zewnętrznych należących do zasobów SM „Kuźniki” we Wrocławiu,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
 codziennie w godz. 7°° - 13°° po wpłaceniu na konto Spółdzielni w PKO BP
 III O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 opłaty w wys. 61,50 zł / komplet.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego   40/1A w Wrocławiu w terminie do dnia 31.10.2016 r. do godz.8:30.

4. Wysokość wadium: 6.000,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
postępowania przetargowego.

Kierownik Działu Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
54-317 Wrocław, ul. Majakowskiego 40/1A

zatrudni na stanowisku:
Kierownik Działu Technicznego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• uprawnienia budowlane,
• doświadczenie zawodowe min.5 lat,
• staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym min. 2 lata,
• przynależność do PIIB,
• dobra znajomość obsługi programów MS Office,
• wiedza w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi- rozliczania kosztów,
• znajomość przepisów prawa spółdzielczego oraz programu Dom 5 będzie dodatkowym atutem
• samodzielność, rzetelność i dyspozycyjność,
• niekaralność,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji tj.: CV ( życiorys ze zdjęciem), LM (list motywacyjny), kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje; aktualne ( do 3 miesięcy) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych, wydane przez lekarza medycyny pracy oraz oświadczenie o niekaralności. Adres i telefon kontaktowy.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.

Go to top