Serdecznie zapraszamy na stronę Spółdzielni Mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że przejrzystość, funkcjonalność i łatwość dostępu do bieżących informacji i komunikatów ułatwi Państwu zapoznanie się z najważniejszymi informacjami związanymi z bieżącą działalnością spółdzielni.

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Statut uchwalony przez Grupę Inicjatywną Osiedla "Kuźniki", został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej w dniu 31.12.1997 r. pod WSRKS 1089

WODOMIERZE

Harmonogram odczytu wodomierzy mieszkaniowych

GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram mycia klatek.

Zakres utrzymania czystości

PRACA

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w SM

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Walne Zgromdzenie,

Rada Nadzorcza, Zarząd

STATUT

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej